1. Speculum 2010-2011
 
  ISKRABOL.. ang larong pag-uugnay ng alpabeto ay binigyan ng kulay at buhay. Sa talasalitaang ito, nabuo ang isang teorya.. ang ugat ng panitikan.
 
  TITIK-an- ang aming bansag sa simula ng panitikan. Sa bawat titik na ugnay , talata ang hatid, sa bawat panlapi at hulaping dugtong sa salitang ugat, saknong ng taludtod ay nagkakaroon ng buhay. Mula sa patinig at katinig nabuo ang panitikan ng maraming henerasyon. Ang panitikang salamin ng kultura at sibilisasyon ng maraming lugar   sa iba’t ibang panahon.
  2. Speculum 2009-2010

 Sa patuloy na pag-inog ng gulong ng pagguhit at pagkatha, naisakatuparan ang hangaring mailuwal sa mundo ang siping ito.
 Gamit ang taglay na lakas, patuloy na inuusad ng nilalang ang tanging kariton na hila ng kalabaw. Bagama’t mahirap ang sa baybayin ng tubig ay maglakbay, hindi pa rin nawawala ang pag-asang naghihintay sa dulo ng daan. Walang takot na sinusuong ang bawat agos na anumang segundo o minute ay darating ang dambuhalang alon na maaaring magwakas sa hininga ng bawat isa. Mabagal at maliit lamang ang nagiging pag-unlad pero buo pa rin ang determinasyong makarating sa paroroonan. Baon ang kaisipang nagpapaalab sa pagnanais na marating ang dulo ng daan at makamtan ang bunga ng pagtitiis at paghihirap.
 Ang tubig na nagsilbing SALAMIN, ang sangkapan ng katotohanan. Handang ipamalas sa madla ang katotohanan na bagama’t tubig ang kinasasadlakan, maaaring mamuhay ng payapa at payak, sa mundong malaya, ang bawat galaw, ang bawat hakbang at ang bawat hininga.
Buklatin ang pahina at samahan kaming maglakbay sa baybayin ng aklat na ito.
  3. Speculum 2008-2009
 
  Sadyang iginuhit an siping ito upang ipinid sa puso’t isipan ng mga mambabasa ang pag-imbay ng mga kataga, salita at mga kwento. Manapa’y mabanaag ang mga simbolong ginamit sa pagkukumpara sa bawat damdaming inilahad sa kabuuan nito.
 
  Likas na dumarating sa landas ng tao ang mga pasakit at dagok. Tulad ito ng mga baril bagama’t tunay na makamandag at gamit sa pag-utas ng hininga ng bawat nilalang, ito ay nagiging sandigan din ng katatagan sa patuloy na pakikibaka at pagtatagumpay. Maagang iminulat nito ang kahinaan at kamusmusan ng isang BATA. Pinag-aalab ng BARIL na ito ang damdamin magbubunsod sa paslit upang bumangon muli at hindi upang magtago at sumuko sa pagkakalugmok. Maaninag sa kanyang mga mata ang tagong damdamin at pagkahumaling sa paggamit ng sandatang hindi laan sa kanya sa pagtalunton niya sa matinik na landas.
 
   At ang tanging makapagbubunyag sa kinikimkim na damdamin ang SALAMIN. Ito ang makapaghahayag sa nakakubling katauhan ng BATA at sa tunay niyang hangarin sa paggamit ng BARIL.  
^ Scroll to Top